Samarbejdsnævnet
Selskaber, statslige
Selvejende institutioner
Seniorpolitik
Separation
- ægtefællepension
- ægtefælleunderstøttelse
Session
Sikkerhedsrepræsentanter
- afskedigelsesbeskyttelse
- honorering af
SKAF
Skifteholdsarbejde
Skilsmisse
- ægtefællepension
- ægtefælleunderstøttelse
Skøn under regel
Socialt kapitel
Sommertid
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
Stedtillæg
Stedtillægsområder
Stillingsbeskrivelse
Stillingsbetegnelse, ændring af
Stillingsforandringer
- andre ansatte
- funktionærer
Strafbart forhold
- overenskomstansatte, ansættelse af
- tjenestemænd, ansættelse af
Straffeattest
Straffesager
Studentermedhjælp, løn- og ansættelsesvilkår
Suspension
- af ferie
- disciplinær
Suspensionsløn
Svagelighedspension
- betingelser
- inddragelse
Sygdom
- afsked
- afspadsering
- arbejdstidsopgørelse
- bortfald af dagpenge
- dagpenge under
- dagpengerefusion
- delvis sygemelding
- digital indberetning
- erstatningsfridage
- ferie
- funktionærer
- løn under
- suspension af ferie
Sygdomspolitik
Sygedagpenge
Sygefraværsstatistik
Systematisk aktion
Særlig feriegodtgørelse
Særlige feriedage
- afvikling
- betaling
- fratræden
- optjening
- personkreds
- timelønnede
- tjenestemænd mv.
Søgnehelligdage
Søgnehelligdagsbetaling