Dagpenge
- digital indberetning
- sygdom
Dagpengegodtgørelse
Degradation, tjenestemænd
Dekorum
- tjenestemænd
Delt tjeneste
- godtgørelse
Deltid
- afvikling af ferie
- ansættelse på
- ansættelsestid
- jubilæumsanciennitet
- lønanciennitet, optjening af
- overenskomstansatte
- pensionsalder
- pensionsforbehold
- seniorordning
- tjenestemænd
Disciplinær straf
- tjenesteforseelser
Disciplinærforfølgning
Distancearbejde
Dommere m. fl.
- forflyttelse