Vand
Varme og varmt vand
Varskotillæg
Vejledningspligt
Ventepenge
Vidner
- disciplinærsag
- tjenestefrihed
Virksomhedsoverdragelse
Virksomhedspraktik
Vurderingsleje
Værnepligt
- jubilæumsanciennitet
Værnepligtslignende vilkår (kvinder)