Kapitel 23.
Ferie

Kapitlet beskriver reglerne om ferie og særlige feriedage på grundlag af dels ferieloven, dels statens ferieaftale, som fraviger og supplerer ferielovens bestemmelser på en række punkter.

23.1. Regelgrundlag

Statsansattes ret til ferie er reguleret i Lbekg. 230 12/2 2021 om ferie (ferieloven) med tilhørende bekendtgørelser, samt af Skm. cirk. 18/12 2019 om aftale om ferie (ferieaftalen). Ferieaftalen er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres eller fraviges. Ferieaftalen indeholder bl.a. regler om de særlige feriedage.

Ferieaftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Loven indebærer, at der fra 1. september 2020 indførtes samtidighedsferie, hvor ansatte optjener og afholder deres ferie over samme periode. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale, som tilsvarende trådte i kraft den 1. september 2020.

23.2. Ferievejledningen

Feriereglerne er beskrevet i Skatteministeriets og centralorganisationernes fælles ferievejledning fra december 2019, som giver et overblik over de rettigheder og pligter, der gælder for ansatte og arbejdsgivere omfattet af ferieaftalen. Vejledningen beskriver de regler, som trådte i kraft den 1. september 2020.

23.3. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger


Sidst redigeret 04.07.23