Kapitel 23.
Ferie

Kapitlet beskriver reglerne om ferie og særlige feriedage på grundlag af dels ferieloven, dels statens ferieaftale, som fraviger og supplerer ferielovens bestemmelser på en række punkter.

23.1. Regelgrundlag

Statsansattes ret til ferie er reguleret i ferieloven med tilhørende bekendtgørelser, samt den statslige ferieaftale. Ferieaftalen er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres eller fraviges. Ferieaftalen indeholder bl.a. regler om de særlige feriedage.

Ferieaftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, samt overenskomstansatte omfattet af CFU's forhandlingsret.

For ansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, gælder ferieloven samt eventuelle særbestemmelser i overenskomsterne.

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor ansatte optjener og afholder deres ferie over samme periode. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har indgået en ny ferieaftale, som er gældende fra 1. september 2020.

Frem til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 gælder Lbk. om ferie nr. 1025 04/10 2019 med tilhørende bekendtgørelser, samt ferieaftalen jf. Fmst. cirk. 11/11 2005 om ferieaftalen som er ændret ved Fmst. cirk. 16/8 2010 og Fmst. cirk. 17/8 2011.

23.2. Ferievejledningerne

De nuværende ferieregler er beskrevet i Finansministeriets og centralorganisationernes fælles ferievejledning fra januar 2006, som giver et overblik over de rettigheder og pligter der gælder for ansatte og arbejdsgivere omfattet af ferieaftalen med undtagelse af de særlige overgangsbestemmelser. De særlige overgangsbestemmelser er beskrevet i vejledning om Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, jf. afsnit 23.3.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har i forbindelse med indgåelsen af den ny ferieaftale revideret ferievejledningen, så den er tilpasset de nye regler om samtidighedsferie. Den nye ferievejledning beskriver de regler som er gældende fra 1. september 2020.

23.3. Overgangsordningen

I forbindelse med overgangen til de nye ferieregler er der indført en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang til de nye ferieregler. Overgangsordningen løber fra 1. januar 2019 til 31. august 2020. Overgangsreglerne fremgår af den nuværende ferielov Lbek. om ferie nr. 1025 04/10 2019.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet en vejledning om Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, som understøtter de statslige arbejdsgivere og medarbejdere i planlægningen af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Der gælder desuden særlige regler om elevers ret til ferie i overgangsperioden. Se nærmere herom i afsnit 17.1.7.1.

23.4. Bilags- og henvisningsoversigt

Henvisninger