Karenstid
- funktion
Klagevejledning
Klassificering
- klassificeringstillæg
Kongelig udnævnelse
Kongeligt udnævnte
Konkurrenceklausuler
Kontorholdsgodtgørelse
Kontrolforanstaltninger
Kritisk sygdom
Kursusdeltagelse
- arbejdstid
Kvalificeret svagelighedspension
KVU-studerende (korte videreg. udd.)