Garageleje
Genansættelse
- afskedigelse på grund af svagelighed
Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Grundbeløb
Grænseaftale
Grønland, statsansatte