Barns 1. og 2. sygedag
Basisløn
Bedømmelse af ansøgere
Begrundelse af afgørelser
Bemyndigelse
Bibeskæftigelse
Bisidder
Bod
Bodsansvar
Boligbidrag
Boligopvarmning
Borgerligt ombud
Brud på overenskomst
Bøder
- tjenestemænd
Børnepasningsorlov
- lønanciennitet
- tjenestefrihed
Børnepension
- beregning
- betingelser
- bortfald
- forældreløse
- regulering
- stedbørn