Ubekvemme, tidspunkter arbejde på
Uddannelse
- tillidsrepræsentanter
uddannelseskrav
Uddannelsesorlov
- lønanciennitet
Udlændinge
Udtrædelsesgodtgørelse
Udvidet medarbejderindflydelse
Uegnethed
- pension
Ulempeydelser
- godtgørelse
- kursusdeltagelse
Ulovlig udeblivelse
Underretning om ansættelsesvilkår
Underskrift
Understøttelse
- alder
- ansøgning
- beløb
- betingelser
- bortfald
- børnetillæg
- deltidsbeskæftigelse
- håndværkere
- regulering
- rengøringsassistenter
- stillingsgrupper
- svagelighed
- tilskadekomst i tjenesten
- udbetaling
- ældre regler
Undervisning, timelønnet
Undervisnings-, foredragsvirksomhed og lign.
Uniform