14.12.3. Uansøgt afsked

Ved uansøgt afsked i åremålsperioden af andre årsager end alder, sygdom eller forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt., (disciplinære eller strafbare forhold) kan der efter åremålsaftalens § 4, stk. 1, som led i den konkrete åremålsaftale fastsættes særlige vilkår, herunder vilkår for udbetaling af fratrædelsesbeløb.

Hvis sådanne vilkår ikke er aftalt i det konkrete tilfælde, gælder nedenstående regler, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 3 og 4:

  • Ansatte med tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i den aftalte tilbagegangsstilling for hvert påbegyndt års ansættelse i åremålsstillingen.
  • Ansatte uden tilbagegangsret har ret til et fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen.

Ved uansøgt afsked på grund af sygdom eller alder før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt, jf. åremålsaftalens § 4, stk. 5. Tilsvarende gælder, hvis den åremålsansatte afgår ved døden i åremålsperioden. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde som 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen, henholdsvis åremålsstillingen for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Afgår den åremålsansatte ved døden i åremålsperioden, udbetales fratrædelsesbeløbet til boet.

Der kan aldrig udbetales fratrædelsesbeløb, hvis afskedigelsen skyldes forhold som nævnt i TL § 28, stk. 1, 2. pkt. (disciplinære eller strafbare forhold).