14.14. Afsked

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der er ansat på åremål, er omfattet af samme afskedigelsesregler som varigt ansatte tjenestemænd. Der henvises til PAV kap. 31. Der henvises endvidere til PAV kap. 32, for så vidt angår nedlæggelse af åremålsstillinger.