14.14. Afsked

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte , der er ansat på åremål, er omfattet af samme afskedigelsesregler som varigt ansatte tjenestemænd. Der henvises til kapitel 31 . Der henvises endvidere til kapitel 32 , for så vidt angår nedlæggelse af åremålsstillinger.