14.14. Afsked

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der er ansat på åremål, er omfattet af samme afskedigelsesregler som varigt ansatte tjenestemænd. Der henvises til kap.31. Der henvises endvidere til kap. 32, for så vidt angår nedlæggelse af åremålsstillinger.