14.12.7. Oversigt over mulighederne for at yde fratrædelsesbeløb

 

Med tilbagegangsret

Uden tilbagegangsret

Udløb af aftale

Intet fratrædelsesbeløb

Hvis aftalt, dog intet fratrædelsesbeløb ved

- genansættelse i åremålsstillingen,

- overgang til en tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet for en varig tjenestemandsansættelse

- overgang til en chefstilling inden for ansættelsesområdet for åremålsansættelsen

Ansøgt afsked
(intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Ansøgt afsked
(konkret aftale)

Intet fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder, sygdom eller disciplinære forhold (intet konkret aftalt)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert påbegyndt års ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremålsstillingen

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder sygdom eller disciplinære forhold (særlige vilkår aftalt)

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (konkret aftale)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
på grund af disciplinære eller strafbare forhold

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Varig ansættelse i åremålsstillingen

Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb