14.12.7. Oversigt over mulighederne for at yde fratrædelsesbeløb

  Med tilbagegangsret Uden tilbagegangsret
Udløb af aftale Intet fratrædelsesbeløb Hvis aftalt, dog ikke ved overgang til tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet

Ansøgt afsked
(intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb Intet fratrædelsesbeløb

Ansøgt afsked
(konkret aftale)

Intet fratrædelsesbeløb

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremåls stillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder, sygdom eller disciplinære forhold (intet konkret aftalt)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangs stillingen for hvert påbegyndt års ansættelse Fratrædelsesbeløb svarende til 12 måneders løn i åremåls stillingen

Uansøgt afsked
af anden årsag end alder sygdom eller disciplinære forhold (særlige vilkår aftalt)

De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten De konkrete vilkår, som er aftalt i kontrakten

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (intet konkret aftalt)

Intet fratrædelsesbeløb Intet fratrædelsesbeløb

Uansøgt afsked
på grund af alder, sygdom eller død (konkret aftale)

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i tilbagegangs stillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse

Fratrædelsesbeløb svarende til 1 måneds løn i åremåls stillingen for hvert fulde års faktisk ansættelse
Uansøgt afsked
på grund af disciplinære eller strafbare forhold
Intet fratrædelsesbeløb Intet fratrædelsesbeløb
Varig ansættelse i åremålsstillingen Intet fratrædelsesbeløb

Intet fratrædelsesbeløb

Genansættelse i åremålsstillingen (intet konkret aftalt) Intet fratrædelsesbeløb Intet fratrædelsesbeløb