14.12.2. Ansøgt afsked

Ved ansøgt afsked før åremålets udløb ydes der ikke fratrædelsesbeløb, medmindre dette er eller bliver aftalt mellem vedkommende ministerium og den pågældende centralorganisation eller den organisation, som centralorganisationen har bemyndiget hertil, jf. åremålsaftalens § 3. Fratrædelsesbeløbet beregnes i så tilfælde for hvert fulde år, den pågældende rent faktisk har været ansat i åremålsstillingen.

Ved ansøgt afsked bortfalder fratrædelsesbeløbet hvis:

  • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for ansættelsesområdet, som ville være gældende, hvis ansættelsen var sket som varigt ansat tjenestemand.
  • Den åremålsansatte direkte efter åremålsansættelsens ophør ansættes i en chefstilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

Med "anden tilsvarende stilling" menes en stilling på samme lønrammeniveau som åremålsstillingen med eller uden ledelse.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.