14.8. Andet fravær

Ved andet fravær end tjenestefrihed under åremålsansættelsen, herunder barsel og sygdom, forlænges åremålsperioden ikke, dvs. at åremålet udløber på det allerede fastsatte tidspunkt.