14.12.6. Genansættelse i åremålsstillingen eller overgang til anden stilling inden for ansættelsesområdet

Hvis den ansatte umiddelbart efter åremålets udløb genansættes i åremålsstillingen, bortfalder en eventuel ret til fratrædelsesbeløb.

Retten til fratrædelsesbeløb bortfalder endvidere, hvis den ansatte ansættes i en anden tilsvarende eller højere stilling inden for åremålsansættelsens ansættelsesområde.

For åremålskontrakter, der indgået før den 19. april 2016, gælder fortsat reglerne i åremålsaftalen af 31. oktober 2001.