14.18. Ansættelsesgrundlag for chefer

Chefer ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan ansættes på åremål, jf. Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten.

Åremålsvilkårene aftales efter principperne i åremålsaftalen og aftalen om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål, jf. åremålsaftalen. 

De konkrete åremålsvilkår, herunder eventuel tilbagegangsret, jf. afsnit 14.10, åremålstillæg, jf. afsnit 14.11, og eventuelt fratrædelsesbeløb, jf. afsnit 14.12, aftales direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den åremålsansatte chef.

Tilsvarende kan chefer ansættes på åremål efter aftalerne om ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Børne- og Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets områder.