14.18. Kontraktansættelse af chefer

Chefer ansat efter rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten kan ansættes på åremål, jf. Fmst. cirk. 10/7 2019 om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Åremålsvilkårene aftales efter principperne i åremålsaftalen og aftalen om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål, jf. cirkulære om åremålsansættelse. 

De konkrete åremålsvilkår, herunder eventuel tilbagegangsret, jf. afsnit 14.10, åremålstillæg, jf. afsnit 14.11, og eventuelt fratrædelsesbeløb, jf. afsnit 14.12, aftales direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den åremålsansatte chef.