14.2. Åremålspolitik

Ministerier, styrelser mv. bør formulere en skriftlig politik for anvendelse af åremålsansættelser i forbindelse med oprettelse og genbesættelse af stillinger. Åremålspolitikken bør, med udgangspunkt i strategiske overvejelser, blandt andet fastlægge:

  • Kriterier for, hvilke typer af stillinger det er hensigtsmæssigt at besætte på åremål
  • Kriterier for anvendelse af tilbagegangsret, åremålstillæg og fratrædelsesbeløb
  • Beløbsmæssige rammer for åremålsstillinger.

I forbindelse med oprettelse og genbesættelse af en stilling bør institutionen derfor overveje, om åremålsansættelse eller ordinær ansættelse er mest hensigtsmæssig, og overvejelserne bør ske med udgangspunkt i åremålspolitikken.

åremålsaftalens §§ 3 og 4 er der fastlagt regler og rammer for indgåelse af aftaler om fratrædelsesbeløb i forbindelse med ansøgt og uansøgt afsked i åremålsperioden, jf. afsnit 14.12. Inden for disse rammer skal de statslige arbejdsgivere tage stilling til, i hvilke situationer det er hensigtsmæssigt og i statens interesse at indgå aftaler om fratrædelsesbeløb som en del af vilkårene i forbindelse med indgåelse af de enkelte åremålsaftaler.