14.7. Tjenestefrihed under åremålsansættelse

Hvis en åremålsansat får tjenestefrihed, jf. kapitel 26 , forlænges åremålsperioden ikke, dvs. at åremålet udløber på det allerede fastsatte tidspunkt.

Hvis tjenestefriheden ophører inden åremålsperiodens udløb, har den ansatte ret til at genindtræde i åremålsstillingen eller en anden passende stilling, jf. afsnit 14.9. , på de aftalte vilkår i den resterende del af perioden. Hvis tjenestefrihedsperioden ophører efter åremålsperiodens udløb, indtræder den ansatte i den stilling (tilbagegangsstillingen), der eventuelt er aftalt i forbindelse med åremålsansættelsen.