14.7. Tjenestefrihed under åremålsansættelse

Hvis en åremålsansat får tjenestefrihed, jf. PAV kap. 26, forlænges åremålsperioden ikke, dvs. at åremålet udløber på det allerede fastsatte tidspunkt.

Hvis tjenestefriheden ophører inden åremålsperiodens udløb, har den ansatte ret til at genindtræde i åremålsstillingen eller en anden passende stilling, jf. afsnit 14.9, på de aftalte vilkår i den resterende del af perioden. Hvis tjenestefrihedsperioden ophører efter åremålsperiodens udløb, indtræder den ansatte i den stilling (tilbagegangsstillingen), der eventuelt er aftalt i forbindelse med åremålsansættelsen.