14.19. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 15.10.1 Tjekliste i forbindelse med besættelse af godkendte og klassificerede tjenestemandsstillinger.
  • Bilag 15.10.2 Skabeloner til åremålskontrakt med og uden tilbagegangsret efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Henvisninger