14.5. Ansættelsesområde

For tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte på åremål i henhold til tjenestemandsloven omfatter ansættelsesområdet alene vedkommende ministerium/institution, dvs. det departement, den styrelse eller den institution, hvori åremålsstillingen er placeret, jf. Fmst. cirk. 30/6 2008 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd. Ansættelsesområdet er således snævrere end for en varigt ansat tjenestemand i samme stilling.