14.12.4. Tjenestefrihed

Tjenestefrihed med eller uden løn under åremålsansættelsen betragtes ikke som fratræden, men optjeningen stilles i bero i tjenestefrihedsperioden, således at fratrædelsesbeløbet beregnes på grundlag af den faktiske tjeneste i åremålsstillingen, dvs. ekskl. tjenestefrihedsperioden. Ved andet fravær end tjenestefrihed, herunder barsel og sygdom, stilles optjeningen ikke i bero.

Fratrædelsesbeløbet udbetales først ved åremålets udløb, uanset om den ansatte som følge af tjenestefrihedsperiodens længde ikke genindtræder inden for åremålsperioden.