14.13.3. Tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandslignende pension

For tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning beregnes pensionen på samme måde som for tjenestemænd, jf. afsnit

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.