14.13.3. Tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandslignende pension

For tjenestemandslignende ansatte med ret til tjenestemandslignende pension fra en statsgaranteret pensionsordning beregnes pensionen på samme måde som for tjenestemænd, jf. afsnit 14.1 .

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.