14.13.4. Tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning

For tjenestemandslignende ansatte, der er omfattet af en forsikringsmæssig, bidragsdefineret pensionsordning, gælder de vilkår for indbetaling af pensionsbidrag, der følger af den relevante lønaftale, ansættelsesbekendtgørelse/-regulativ e.l.

Åremålstillægget er pensionsgivende.