14.13.1. Tjenestemænd

TPL kapitel 4 a er der fastsat specielle pensionsregler i forbindelse med åremålsansættelse.

Tjenestemænd på åremål får - foruden medregning af åremålsansættelsen i pensionsalderen - for hvert års tjeneste i åremålsstillingen et tillæg på 2,7 pct. af højeste pension ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Tillægget bliver lagt til den pension, som tilkommer den pågældende fra den varige tjenestemandsstilling. Den samlede pension kan dog ikke overstige den pension, der ville være opnået ved pensionering fra åremålsansættelsen.

Der indbetales ikke pensionsbidrag af åremålstillægget til en supplerende pensionsordning.