14.14. Afsked

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der er ansat på åremål, er omfattet af samme afskedigelsesregler som varigt ansatte tjenestemænd. Der henvises til kapitel 31. Der henvises endvidere til kapitel 32, for så vidt angår nedlæggelse af åremålsstillinger.