34.2.7.8. Maksimum

Den samlede pension til ægtefælle og børn må ikke overstige den opsatte egenpension.