34.2.7.2. Beregningstidspunktet

For tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere, skal der være opnået en pensionsalder på mindst 1 år, før der kan beregnes en opsat pension.

For tjenestemænd, der er ansat før den 1. januar 2012, er det et krav for beregning af en opsat pension, at der er opnået en pensionsalder på mindst 3 år efter tjenestemandens fyldte 25. år.

Det er en betingelse for beregning af opsat pension, at tjenestemanden ikke opfylder betingelserne for afsked med egenpension efter TPL § 2, og uden at tjenestemanden overgår til anden ansættelse, som kan medregnes i pensionsalderen efter TPL § 4.

I forbindelse med fratrædelsen beregnes der en opsat pension i henhold til TPL § 24 (eller en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til TPL § 25, stk. 1, se afsnit 34.2.7.4).