34.2.5. Pensionering efter ophør af udbetaling af rådighedsløn/ventepenge

Når retten til rådighedsløn ophører, jf. kapitel 32 , skal der udbetales egenpension , jf. afsnit 34.2.2 , eller beregnes en opsat pension , jf. afsnit 34.2.7 , medmindre tjenestemanden har opnået ansættelse, der medregnes i pensionsalderen efter TPL § 4, jf. TL § 32, stk. 3 og 5, og TPL §10.

For tjenestemænd, der er omfattet af Fmst. cirk. 15/3 2007 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer, beregnes pensionen på grundlag af det opnåede skalatrin på tidspunktet for overgang til rådighedsløn (afskedstidspunktet), uanset at tjenestemanden ikke har nået sluttrinnet i det skalatrinsforløb, der gælder for stillingen.