34.1. Indledning

Langt de fleste ansatte i staten mv. er i henhold til lov eller overenskomst omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold.

Hovedinddelingen i kapitlet er følgende:

34.2 Tjenestemændenes pensionssystem og supplerende pensionsordninger for tjenestemænd

34.3 Pensionsordninger, der gælder for overenskomstansatte, tjenestemandslignende ansatte samt individuelt ansatte

34.5 Gruppelivsordningen for tjenestemænd mfl. og visse overenskomstansatte

34.6 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 

Til ansatte i egentlig statstjeneste, som ikke er omfattet af en pensionsordning, kan der ydes understøttelse, se mere herom i PAV kap. 35.