34.1. Indledning

Langt de fleste ansatte i staten mv. er i henhold til lov eller overenskomst omfattet af en pensionsordning som led i deres ansættelsesforhold.

Til ansatte i egentlig statstjeneste, som ikke er omfattet af en pensionsordning, kan der ydes understøttelse, jf. kapitel 35 .

Hovedinddelingen i kapitlet er følgende:

Tjenestemændenes pensionssystem og supplerende pensionsordninger for tjenestemænd behandles i afsnit 34.2 .

De pensionsordninger der gælder for overenskomstansatte og tjenestemandslignende ansatte samt for individuelt ansatte omtales i afsnit 34.3 .

Endelig omtales kort gruppelivsordningen for tjenestemænd mfl. og visse overenskomstansatte samt ATP i afsnit 34.5 og afsnit 34.6 .