34.4. Særligt om ansatte på Færøerne

Ved lagtingslov 49 14/5 2013 om pensionsopsparing og beskatning af pension og renteforsikringer er der med virkning fra den 1. januar 2014 gennemført ændringer i den færøske pensionslovgivning, der har betydning for indbetaling af pensionsbidrag for statsansatte på Færøerne.

Ændringerne betyder bl.a., at pensionsbidrag for personer, der ansættes i staten på Færøerne den 1. januar 2014 eller senere, kun kan indbetales til en pensionsudbyder, der har hjemsted på Færøerne.

For personer, der er ansat inden den 1. januar 2014, kan der under visse betingelser fortsat indbetales pensionsbidrag til den pensionsordning i Danmark, hvortil der hidtil er indbetalt pensionsbidrag.

Tjenestemandspension er ikke omfattet af den nye færøske lovgivning. Derimod er pensionsbidrag for tjenestemænd til supplerende pensionsordninger omfattet af denne lovgivning.

Centralorganisationerne har derfor indgået en aftale med den færøske pensionsudbyder Føroya Lívstrygging om etablering af en pensionsordning for statsansatte på Færøerne, der ikke kan få indbetalt pensionsbidrag til pensionsinstitutter i Danmark.

Finansministeriet og centralorganisationerne har på denne baggrund indgået en aftale om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne, jf. Fmst. cirk. 16/10 2014 om indbetaling af pensionsbidrag mv. for statsansatte på Færøerne, med henblik på at tilpasse overenskomsterne og tjenestemandsaftalerne til den færøske lovgivning.