34.2.9. Pensionsbidrag for tjenestemænd

Tjenestemandspensionsordningen er en tilsagnspensionsordning, som finansieres over de årlige finanslove. Af budgettekniske årsager skal ministerier og styrelser mfl. indbetale et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn til finanslovens § 36. For visse tjenestemænd i lønramme 37 og derover gælder et forhøjet pensionsbidrag på 20,3 pct., jf. Fmst. cirk. 28/6 2005.

Forhøjelsen gælder kun for stillinger, som nybesættes den 1. august 2005 eller senere uanset om det sker som varig ansættelse, på prøve eller på åremål

For enkelte tjenestemandsgrupper gælder andre bidragsprocenter.