34.2.9. Pensionsbidrag for tjenestemænd

Tjenestemandspensionsordningen er en tilsagnspensionsordning, som finansieres over de årlige finanslove. Det blev i 1992 fastlagt, at ministerier og styrelser mfl. skal indbetale et pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende skalatrinsløn til finanslovens § 36, jf. Fmst. cirk. 4/7 2022 om betalinger til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet.

For enkelte tjenestemandsgrupper gælder andre bidragsprocenter.