34.2.9. Pensionsbidrag for tjenestemænd

Tjenestemandspensionsordningen er en tilsagnspensionsordning, som finansieres over de årlige finanslove. Det blev i 1992 fastlagt, at ministerier og styrelser mfl. skal indbetale et pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende skalatrinsløn til finanslovens § 36. For visse tjenestemænd i lønramme 37 og derover gælder et forhøjet pensionsbidrag på 20,3 pct., jf. Fmst. cirk. 28/6 2005 om forhøjelse af bidrag til finanslovens §36 for visse tjenestemænd i staten.

Forhøjelsen gælder kun for – relativt få – stillinger, som nybesættes den 1. august 2005 eller senere uanset om det sker som varig ansættelse, på prøve eller på åremål

For enkelte tjenestemandsgrupper gælder andre bidragsprocenter.