34.2.10. Supplerende pensionsordninger for tjenestemænd

Uden for tjenestemandspensionssystemet kan Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og vedkommende centralorganisation indgå aftaler om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd og lign., jf. Fmst. cirk. 4/2 2015 om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l., hvori en rammeaftale indgår som bilag.

Formålet er at give tjenestemænd mfl. mulighed for supplerende pensionsopsparing/-forsikring, især med henblik på udbetaling af en sumydelse ved alders- og sygdomspensionering samt ved død.

Rammeaftalen udmøntes i konkrete aftaler mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og vedkommende centralorganisation om indbetaling af pensionsbidrag af nærmere bestemte faste tillæg til grupper af tjenestemænd.

For grupper på nye lønsystemer er aftalekompetencen delegeret til vedkommende ministerium/styrelse.