34.2.2.1. Betingelser

En tjenestemand har i henhold til TPL § 2, stk. 1, ret til egenpension, hvis den pågældende

  1. har en ansættelse svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse ( afsnit 34.2.2.2 ), og
  2. afskediges på grund af alder, helbredsbetinget utjenstdygtighed eller anden utilregnelig årsag ( afsnit 34.2.2.4 ).