27.2.6.3. Karensperioden for deltidsansatte

Hvis en deltidsansat tjenestemand fungerer i højere stilling, opgøres karensperioden således, at arbejdsfri dage, der er forårsaget af deltidsbeskæftigelsen, indgår i beregningen af de 30 kalenderdage.