27.2.6.2. Karensperiodens længde

Retten til betaling under funktion i højere stilling indtræder ifølge funktionsaftalen, når tjenestemanden har varetaget stillingen i 30 kalenderdage i sammenhæng, se nærmere i afsnit 27.2.8.1.