27.2.6.4. Fortsat funktion i flere højere stillinger

Sammenhængende funktionsperioder i flere højere stillinger kan sidestilles med funktion i én stilling, idet det dog er udgangspunktet, at stillingerne skal være af samme kategori. Der kan således ved umiddelbar fortsættelse af funktion i flere højere stillinger ske sammenlægning af funktionstiden, uden at det er nødvendigt, at der optjenes karensperiode for hver stillings vedkommende. Det anførte gælder, uanset om de flere højere stillinger er klassificeret i forskellige lønrammer.