27.2.11. Udenrigstjenesten

For tjenestemænd i udenrigstjenesten finder bestemmelserne i § 12 i lov om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger fortsat anvendelse, jf. Bilag 27.4.1.