27.1. Indledning

Tjenestemænds funktion beskrives i afsnit 27.2. For så vidt angår overenskomstansatte henvises til afsnit 27.3.