27.1. Indledning

Tjenestemænds funktion beskrives i afsnit 27.2 . For så vidt angår overenskomstansatte henvises til afsnit 27.3 .