27.2.8.1. Afbrydelse af karensperioden

Fridage, barsels- og adoptionsorlov og omsorgsdage i karensperioden medregnes ved opgørelse af karensperioden, under forudsætning af at tjenestemanden har fungeret i den højere stilling den 1. dag efter fridagen(e), barsels- og adoptionsorloven eller omsorgsdagen(e). Det er uden betydning, om fridagen(e), barsels- og adoptionsorloven eller omsorgsdagen(e) er optjent i tjenestemandens egen stilling eller i den højere stilling.

Alt andet fravær i karensperioden, herunder ferie, særlige feriedage, sygdom, barns 1. og 2. sygedag og opsparingsdage, afbryder karensperioden, således at der herefter skal optjenes ny karensperiode. I tilfælde af, at en karensperiode afbrydes regnes funktionsperioden fra seneste gennemførte karensperiode.