9.1.8.3. Høringens form

Redegørelsen bør som udgangspunkt være skriftlig.