9.9. Databeskyttelse

Regler om databeskyttelse fremgår af databeskyttelsesforordningen samt i databeskyttelsesloven. For så vidt angår databeskyttelse i ansættelsesforhold, henvises der til Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Spørgsmål vedrørende databeskyttelse skal rettes til myndighedens databeskyttelsesrådgiver (DPO) eller til Datatilsynet