9.8. God adfærd i det offentlige

Offentligt ansatte skal udvise god forvaltningsskik dels i deres adfærd over for borgerne, dels i forbindelse med konkret sagsbehandling. En offentligt ansat skal derfor i forbindelse med sin ansættelse iagttage de grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning, herunder fx iagttage tavshedspligten, ikke behandle sager, hvor vedkommende er inhabil, og som udgangspunkt ikke modtage gaver i forbindelse med sit arbejde.

I vejledningen ”God adfærd i det offentlige" er nærmere beskrevet en række af de vilkår og regler, der gælder i det offentlige.

Endvidere har Finansministeriet og Justitsministeriet udarbejdet et kodex (Kodex VII), der beskriver syv centrale pligter for en offentligt ansat.

Disse pligter er:

  • Lovlighed
  • Sandhed
  • Faglighed
  • Udvikling og samarbejde
  • Ansvar og ledelse
  • Åbenhed om fejl
  • Partipolitisk neutralitet.

Kodex VII er ment som en hjælp til at udbrede kendskabet til de centrale pligter og er en opdateret fremstilling af ovenstående syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. Alle medarbejdere og chefer skal kende deres pligter og leve op til dem. Det er afgørende for kvaliteten af deres arbejde og afgørende for, at andre kan have tillid til embedsmændenes arbejde.