21.11.1.1. Indledning

Tjenesterejseforsikringen er en del af statens selvforsikringsordning, jf. Skm. cirk. 18/12 2020 om tjenesterejseforsikringen. Forsikringsbetingelserne indgår som bilag 1 til cirkulæret.

For statens område er der indgået en aftale med Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske) om at administrere tjenesterejseforsikringen.

Ovennævnte indebærer, at

  • institutionen bærer den økonomiske risiko i skadetilfælde
  • institutionen ikke skal betale præmier
  • Europæiske afgør, om der foreligger erstatningspligt efter forsikringen
  • Europæiske i givet fald udbetaler erstatning, betaler lægeregninger mv.
  • institutionen refunderer Europæiske de udlagte beløb.

Europæiskes gebyr for at administrere ordningen betales af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Institutionen har mulighed for fx at downloade skadesanmeldelse og vejledninger på Europæiskes hjemmeside.