21.11.1.6. Anmeldelse af skader

Om anmeldelse af skader henvises til cirkulærets § 7.