21.11.1.6. Anmeldelse af skader

Om anmeldelse af skader henvises til § 7 i cirkulære om tjenesterejseforsikringen.