21.11.4. Arbejdsskadesikringsloven

På tjenesterejser i Danmark er ansatte dækket i henhold til bestemmelserne i Lbekg. 1186 19/8 2022 om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringsloven).