21.11.4. Arbejdsskadesikringsloven

På tjenesterejser i Danmark er ansatte dækket i henhold til Lbekg. 314 10/3 2022 om arbejdsskadesikring (arbejdsskadesikringslovens) bestemmelser.