21.11.3. Tjenestebil

For så vidt angår forsikring mv. af tjenestebiler henvises til Budgetvejledning April 2021, pkt. 2.4.16.