7.1.8. Uddannelse af samarbejdsudvalgsmedlemmer

Et samarbejdsudvalgsmedlem skal inden for de første seks måneder efter sin udpegning have tilbudt et kursus i samarbejdsaftalen, jf. samarbejdsaftalens § 11. Dette gør sig gældende i forhold til såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i udvalget. Der henvises til samarbejdssekretariatets hjemmeside for information om kursustilbud til enkelte medlemmer samt arbejdspladsen.