7.1.8. Uddannelse af samarbejdsudvalgsmedlemmer

Et samarbejdsudvalgsmedlem skal inden for de første seks måneder efter sin udpegning have tilbudt et kursus i samarbejdsaftalen, jf. samarbejdsaftalens §11. Dette gør sig gældende i.f.t. såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter i udvalget. Der henvises til www.samarbejdssekretariatet.dk for information om kursustilbud til enkelte medlemmer samt arbejdspladsen