7.1.9. Sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationer repræsentanter kan aftale at sammenlægge samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget (kombineret samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg), jf. samarbejdsaftalens § 8.

Aftalen skal opfylde de minimumskrav, der er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed (bekg. 15/10 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed). Samtlige repræsentanter i det kombinerede udvalg skal have tilbud om deltagelse i kursus i samarbejdsaftalen og den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, jf. samarbejdsaftalen §8.