7.1.10. De centrale parters SU-udvalg

De centrale parter har nedsat et udvalg, som har til formål at fremme samarbejdsudvalgenes arbejde gennem bred informations- og vejledningsvirksomhed, jf. samarbejdsaftalens § 12. Udvalget er herudover ansvarlig for uddannelse af medlemmer af samarbejdsudvalgene. Find mere information om udvalget på samarbejdssekretariatets hjemmeside.