7.1.5. Opgaver

Samarbejdsudvalget behandler relevante emner, der har betydning for arbejdspladsen, jf. samarbejdsaftalens § 4. Emnerne kan fx være arbejds- og personaleforhold, job på særlige vilkår, tillid, samarbejde og trivsel samt omstilling.

Samarbejdsudvalget har endvidere en række særlige opgaver, jf. samarbejdsaftalens § 5. Samarbejdsudvalget skal drøfte institutionens mål, strategi og økonomi, kompetenceudvikling, forskelsbehandling, ligebehandling, medarbejdertilfredshed, jf. PAV afsnit 7.2, samt krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Samarbejdsudvalget har også opgaver i forhold til at drøfte arbejdspladsens strategiske kompetenceudvikling, jf. Kompetenceaftalen.

Det er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021 endvidere blevet indgået aftale om, at samarbejdsudvalget skal drøfte eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i forbindelse med inkorporering af grøn omstilling i arbejdspladsens opgaveløsning og indretning. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsender et cirkulære med et protokollat om medarbejderinddragelse i grøn omstilling på statslige arbejdspladser.