7.2. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU)

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes holdning til og mening om arbejdspladsen, arbejdet og trivsel på arbejdspladsen. Alle statslige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en MTU, jf. samarbejdsaftalens § 5, stk. 3, litra d.

Arbejdspladsen kan selv vælge den metode, som en MTU skal gennemføres efter. MTU'en skal være tilgængelig på arbejdspladsen for ledelsen og de ansatte. § 5, stk. 3, litra d, i samarbejdsaftalen giver mulighed for, at arbejdspladsen kan gennemføre MTU’en i kombination med arbejdspladsvurderingen (APV), jf. afsnit 7.4.

Samarbejdsudvalget skal drøfte resultaterne af MTU’en og kan, fx i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen, deltage i planlægning og gennemførelse af denne. MTU'en omfatter medarbejdernes tilfredshed og trivsel, hvilket blandet andet inkluderer det psykiske arbejdsmiljø. Omfang og indhold af MTU’en afhænger bl.a. af arbejdspladsens størrelse, arbejdets art, de konkrete arbejdsmiljøforhold samt arbejdsmetoder og -processer.